Visit by Ex-Valians

A pleasant surprise from this bevy of beauties plus the gentleman.Good to see you Wadzanai Karen Chikuku. Ruramai Kagoma, Clementine Magaya, Gamuchirai Mhangami and Takudzwa Shumbairerwa.